Monthly Archives

december 2021

Olika,

Behöver du ett LEI nummer?

Du kanske har hört talas om något som heter LEI? Eller, ja, det kallas även för LEI kod eller LEI nummer. LEI står för Legal Entity Identifier. Ett sådant måste du ha om det är så att du handlar med värdepapper och derivat. Det är ett måste oavsett om man är en juridisk person, ett företag, en enskild firma och så vidare. Så fort det är någon form av värdepappershandel, så måste det finns en LEI kod.

En LEI kod eller Lei nummer, det en unik kod kan man säga, som kan identifiera vem det är som utför transaktionen. LEI är en global alfanumerisk kod. Den består alltid av 20 tecken. Under början av 2018 kom det ett utökat krav kring transaktionsrapportering.

Genom att du har en unik kod som bara är din, så kan banker och andra berörda myndigheter identifiera dig. I Sverige brukar man annars identifiera företag via deras organisationsnummer. Men när det handlar om värdepapper och derivat, så måste det finnas en global kod, som fungerar i alla länder.

Vad innebär det att ha en LEI kod?

Då en LEI kod är unik, så finns det en för varje juridisk person. Det finns alltså ett lei nummer per företag och organisation som handlar med värdepapper. Det är du själv som måste se till att köpa dig ett sådant nummer. Du kan beställa det via en LEI-tjänsteleverantör eller en LOU. Din kod är sedan giltig i ett års tid. Du ska sedan förnya det. Koden kan kosta olika, beroende på hos vem du väljer att beställa den.

LEI används inom EU så väl som i flera andra länder, och det runt om i världen. Det är en global identifieringskod för företag och andra organisationer på värdepappersmarknaderna.

EU kom med detta krav det genom förordningen MiFID II/MiFIR. Det utökade kravet gällde från och med 3/1 2018. Sedan kom kravet på LEI-kod 12/1 2014. Det enligt EU-förordningen European Markets Infrastructure Regulation (EMIR). I Sverige är det även krav på att alla inblandade parter i värdepappersaffärer ska rapportera till Finansinspektionen.

Om det är så att du vill veta mer om LEI, så kan du läsa mer om detta, dels på Global Legal Entity Identifier Foundations (GLEIF) webbplats, dels genom att kolla in Finansinspektionens webbplats. Om du däremot vill beställa dig en egen, unik kod, så kan du besöka leiservice.se. Där kan du även läsa mer om LEI.